THỦ TỤC GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY

THỦ TỤC GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY

– Thành phần, số lượng hồ sơ:THỦ TỤC GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY

Hồ sơ gồm:

1. Thông báo chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện (theo mẫu Phụ lục II-16 của Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

2. Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện.

3. Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của văn phòng đại diện.

4. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp.

5. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc

thu-tuc-giai-the-van-phong-dai-dien-cong-ty
THỦ TỤC GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY

– Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:THỦ TỤC GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Ủy ban nhân dân thành phố.

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện : không có.

* Cơ quan trực tiếp thực hiện : Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

* Cơ quan phối hợp (nếu có) : các bộ ngành, cơ quan có liên quan.

thu-tuc-giai-the-van-phong-dai-dien-cong-ty
THỦ TỤC GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY

THỦ TỤC GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY

– Căn cứ pháp lý của THỦ TỤC GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY

+ Luật Đầu tư năm 2005;

+ Luật Doanh nghiệp năm 2005;

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Chính phủ về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam;

+ Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

+ Các văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hướng dẫn và văn bản chỉ đạo điều hành chuyên ngành.

Bạn đang có nhu cầu tại Dịch Vụ Công Ty: THỦ TỤC GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY, tìm hiểu về quy định giải thể văn phòng đại diện, quy trình giải thể văn phòng đại diện, các bước tiến hành giải thể văn phòng đại diện, chi phí giải thể văn phòng đại diện, thời gian giải thể văn phòng đại diện, kết quả của việc giải thể văn phòng đại diện?

====================================================

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ để được tư vấn:


CÔNG TY TƯ VẤN VSFUTURE
Tel: 088 888 79 93 (Zalo – Viber)
DĐ: 08 88 842 843 – 0906 880 993
Email: tuvanvsfuture@gmail.com
Website: http://vsfuture.vn
http://dichvucongty24h.vn

Tư Vấn Online