Thay Đổi Người Đứng Đầu Chi Nhánh

Thay Đổi Người Đứng Đầu Chi Nhánh

 

Dịch vụ Thay Đổi Người Đứng Đầu Chi Nhánh của công ty tnhh, công ty cổ phần, công ty hợp danh chỉ trong 03 ngày là hoàn tất. Bạn không phải đi lại, có người giao nhận hồ sơ tận nơi khi bạn sử dụng dịch vụ thay đổi người đứng đầu chi nhánh

– Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện công ty;

2. Trường hợp thay đổi trụ sở của của Văn phòng đại diện trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở Văn phòng đại diện phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

 

3. Trường hợp dăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) nộp kèm theo:

 

– Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với Văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư;

Thay Đổi Người Đứng Đầu Chi Nhánh

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:Thay Đổi Người Đứng Đầu Chi Nhánh

1. Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh (Phụ lục II-13, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

 

thay-doi-nguoi-dung-dau-chi-nhanh
Thay Đổi Người Đứng Đầu Chi Nhánh

 

2. Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục II-19, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

Thay Đổi Người Đứng Đầu Chi Nhánh

– Các yêu cầu khác trong giải quyết TTHC:Thay Đổi Người Đứng Đầu Chi Nhánh

Khi nhận kết quả giải quyết hồ sơ, người đến nhận phải mang các giấy tờ sau:

 

– Giấy biên nhận giải quyết hồ sơ.

 

– Trường hợp không phải Chủ sở hữu hoặc NĐDTPL của doanh nghiệp trực tiếp đến nhận kết quả thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (1. Đối với công dân Việt Nam:

 

Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực. 2. Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.), kèm theo :

 

+ Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; hoặc

 

+ Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

Thay Đổi Người Đứng Đầu Chi Nhánh

– Căn cứ pháp lý liên quan:Thay Đổi Người Đứng Đầu Chi Nhánh

1/ Các Luật: Luật Doanh nghiệp 2014; Luật Đầu tư năm 2014;

 

2/ Các văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương:

 

– Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp;

 

– Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

 

– Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 về Chứng minh nhân dân; Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân.

 

Nghị định 106/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/9/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ;

 

– Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.Thay Đổi Người Đứng Đầu Chi Nhánh

 

thay-doi-nguoi-dung-dau-chi-nhanh
Thay Đổi Người Đứng Đầu Chi Nhánh
Thay Đổi Người Đứng Đầu Chi Nhánh

Thông tư số 106/2013/TT-BTC ngày 09/8/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 176/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh;

– Thông tư số 20/2015 /TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

 

– Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT ngày 17/05/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết một số Điều của Luật Doanh nghiệp;

 

– Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

 

– Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH 10/4/2007 về việc ban hành quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

– Các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan khác.

Cám ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Công ty, và:Dịch Vụ Công Ty 

– Bạn đang có nhu cầu: dịch vụ thay đổi người đứng đầu Văn phòng đại diện, thay đổi địa chỉ Văn phòng đại diện của công ty tnhh, công ty cổ phần, công ty hợp danh?

====================================================

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ để được tư vấn:


CÔNG TY TƯ VẤN VSFUTURE
Tel: 088 888 79 93 (Zalo – Viber)
DĐ: 08 88 842 843 – 0906 880 993
Email: tuvanvsfuture@gmail.com
Website: http://vsfuture.vn
http://dichvucongty24h.vn

Tư Vấn Online